kinonamai.lt

Taisyklės

Taisyklės ir informacija susijusi su COVID19 ir Galimybių pasu
Informuojame, kad kino namuose nuo rugsėjo 13 d. paslaugos teikiamos tik asmenis, turintiems galimybių pasą:
 • Vakcinuotiems pagal pilną vakcinavimo schemą;
 • Persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija)
 • Atlikus COVID-19 tyrimą, kai nustatytas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą;
 • Vaikams iki 16 metų galimybių pasas nėra reikalingas, jie lankosi be apribojimų, svarbu turėti asmens amžių įrodantį dokumentą.
 • Asmenys, nepateikę galiojančio galimybių paso ar vakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančių dokumentų, kaip alternatyvos galimybių pasui, nebus aptarnaujami ir pinigai už išanksto įsigytus bilietus grąžinami nebus.

Atsisiųskite savo galimybių pasą: https://gp.esveikata.lt/ 

Siekiant užtikrinti, jog kino namuose lankosi tik asmenys turintys galimybių pasą, kino namų personalas turi teisę:
 • paprašyti svečių parodyti galiojantį Galimybių pasą arba ES skaitmeninį Covid pažymėjimą;
 • paprašyti svečių parodyti vakcinaciją, persirgimą arba neigiamą PGR testą įrodančius dokumentus kaip alternatyvą galimybių pasui;
 • paprašyti svečių parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, jog galimybių pasas priklauso būtent tam asmeniui;
 • Užpildyti renginio dalyvių ir žiūrovų registracijos anketą;
Šių taisyklių taikymą reglamentuojantys teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl galimybių paso: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df2050004
 2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2608ac00fc5e11eb9f09e7df20500045

Taisyklės ir informacija susijusi su kaukių dėvėjimu
Kaukių dėvėjimas kino seanso metu neužkandžiaujant ir/ar negeriant – PRIVALOMAS. Vaikams iki 6 metų kaukių dėvėjimas – neprivalomas.

Šių taisyklių taikymą reglamentuojantys teisės aktai:
 1. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f3d2120220b11eca51399bc661f78e7 

Taisyklės ir informacija susijusi su svečių registravimu
Informuojame, kad vykdant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendimą, kino namai COVID19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais tvarko šiuos kino renginių žiūrovų asmens duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • telefono ryšio numeris;
 • el. pašto adresas.

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas "L KINO TEATRŲ IR KINO KLUBŲ PASLAUGŲ TEIKIMO BEI KULTŪROS, PRAMOGŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ"

KINO NAMŲ taisyklės
KINO NAMŲ šeimyna dėkoja visiems svečiams už jų gerą nuotaiką, mandagų ir pagarbų elgesį kitų svečių bei supančios aplinkos atžvilgiu ir primena taisykles, kurių laikymasis padės išlaikyti malonią kino namų atmosferą.
 
Bilietų ir dovaninių bilietų galiojimo tvarka:
 • norėdami patekti į pasirinktą kino renginį, svečiai privalo turėti tam renginiui galiojantį bilietą;
 • bilietus į kino renginius galima įsigyti KINO NAMŲ kasose, adresais: Aušros g. 47, Utena; A. Baranausko a. 2, Anykščiai;
 • e-bilietus galite įsigyti internetinėje svetainėje www.kinonamai.lt;
 • įsigydami e-bilietus, įsitikinkite kurioje, Utenos ar Anykščių kino salėje pasirinkote norimas vietas;
 • bilietai į kino renginius nekeičiami į jokius kitus bilietus;
 • bilietai į kino renginius negrąžinami atgal, išskyrus tuos atvejus, kai KINO NAMAI atšaukia kino renginį į kurį turite įsigyję bilietą (-us) kasoje, arba e-bilietą (-us) svetainėje www.kinonamai.lt;
 • kino renginio bilietas galioja vienam svečiui ir tik renginiui, kurio pavadinimas, laikas ir data nurodyta ant bilieto;
 • kvietimas į pinigus nekeičiamas;
 • jei kino renginio bilietas yra pigesnis nei kvietimas, kainų skirtumas nekompensuojamas;
 • kvietimas, skirtas vienam asmeniui keičiamas į vieną kino bilietą;
 • kvietimas, skirtas dviems asmenims keičiamas į du kino bilietus į tą patį renginį;
 • kvietimas, skirtas vaikui keičiamas į vieną vaikišką kino bilietą į filmus, kurių amžiaus cenzas nedidesnis kaip N-13;
 • kvietimas galioja 60 kalendorinių dienų nuo pardavimo dienos (imtinai), galiojimas nepratęsiamas;
 • nebegaliojantys kvietimai į bilietus nekeičiami;
 • negaliojantys, pamesti ir sugadinti kvietimai nekompensuojami, jų galiojimas nepratęsiamas;
 • neišnaudojus kvietimo iki galiojimo laiko pabaigos, kvietimai atgal nepriimami, pinigai negrąžinami;
 • kvietimai į kino renginių bilietus keičiami kasoje;
 • norėdami pasinaudoti kvietimu pasikeiskite kvietimą į pasirinkto kino renginio bilietą iš anksto.
 • kvietimas gali būti iškeistas į e-bilietą, kurį galite įsigyti mūsų tinklalapyje www.kinonamai.lt (pirkdami e-bilietą į konkretų kino renginį internetu, už tą e-bilietą galite atsiskaityti šiuo kvietimu, suvesdami turimo kvietimo numerį). Kol kas galioja tik e-bilietams į kino seansus Utenoje.
 
Kino namai turi teisę:
 • paprašyti svečių tapatybę patvirtinančių ir galiojančių dokumentų, jei perkami bilietai į kino renginius, kurių žiūrovų amžiaus cenzas yra griežtai apibrėžtas, arba jei reikia nustatyti, ar svečiui gali būti taikomos nuolaidos;
 • neįleisti į kino renginius, kurių žiūrovų amžiaus cenzas yra griežtai apibrėžtas, asmenų jaunesnių nei nustatytas amžiaus cenzas ar tų, kurie nepateikia galiojančio svečio tapatybę ir amžių patvirtinančio dokumento;
 • neparduoti bilietų svečiams, kurių amžius neatitinka nustatyto filmo žiūrovo amžiaus cenzo, net jei nepilnametį lydi suaugęs asmuo;
 • neparduoti bilietų neblaiviems asmenims ir (arba) asmenims, pažeidžiantiems viešąją tvarką;
 • papaprašyti kino namus palikti tuos asmenis, kurie pažeidžia viešąją tvarką, nesilaiko šių taisyklių arba kitaip niokoja KINO NAMŲ atmosferą, nekompensuojant lėšų, išleistų bilietui įsigyti; 
 • bandymo sukčiauti atveju, konfiskuoti bilietą ir pašalinti asmenį iš kino namų;
 • neparduoti bilietų asmenims, anksčiau pažeidusiems kino namų taisyklėse nustatytą tvarką, bandžiusiems sukčiauti;
 • patikrinti įtarimą keliančius nešmenis.
 • keisti bilietų kainas, kino renginių laiką bei amžiaus cenzą.
   
Kino namuose draudžiama:
 • trukdyti kitiems svečiams, trikdyti renginį bet kokiais veiksmais ar garsais, kurie blaško kitų svečių dėmesį;
 • gadinti įrangą ir kitą turtą, pvz. susikeliant kojas ant kėdžių;
 • rūkyti;
 • kino renginių metu vartoti atsineštus stipriuosius alkoholinius gėrimus;
 • filmuoti kino salėje kino renginio metu;
 • filmuoti ir fotografuoti jei apie tokį draudimą svečiai informuojami prieš kino renginį;
 • įsinešti peilius, šaunamuosius ar kitokius ginklus, pavojingas, sprogiąsias medžiagas;
 • įsinešti didelių gabaritų krepšius ar daiktus, kurie galėtų trukdyti kitiems svečiams praeiti, keltų pavojų aplinkai ar grėstų žala;
 • palikti šiukšles savo sėdėjimo vietose.

Filmų amžiaus indeksai:
V“ – Filmai skirti įvairaus amžiaus žiūrovams. Šiuo amžiaus indekso ženklu žymimi filmai skirti visai šeimai, tačiau nepamirškite, kad didelis garsas ir/ar kino vaizdai gali išgąsdinti pačius mažiausius.
N-7“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 7 metų. Jaunesni kaip 7 metų žiūrovai į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Jaunesniems, kaip 7 metų asmenims, be suaugusiųjų   palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinammi.
N-13“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 13 metų. Žiūrovai nuo 7 iki 13 metų į šiuo indeksu pažymėtus filmus įleidžiami tik kartu su juos lydinčiais pilnamečiais asmenimis. Jaunesniems, kaip 13 metų asmenims, be suaugusiųjų palydos, į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.
N-16“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 16 metų. Jaunesniems, kaip 16 metų asmenims į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.  
N-18“ – filmai, skirti žiūrovams nuo 18 metų.“ Nepilnamečiams į šiuo ženklu pažymėtus kino filmus bilietai neparduodami, jie neįleidžiami į kino erdvę ir pinigai už neteisėtai įsigytus bilietus (pvz., kai bilietas įsigytas internetu ar perduotas kitų asmenų) yra negrąžinami.
Bilietus į kino filmus, ribojamus tam tikromis amžiaus kategorijomis gali įsigyti tik asmenys atitinkantys specialiuosius reikalavimus ir pateikę tai įrodančius  asmens tapatybės dokumentus. 
Kino filmų žiūrovų amžiaus indeksus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Kino įstatymas. Filmų indeksavimo komisija prie Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos nustato kiekvieno kino filmo žiūrovų amžiaus indeksą. 
Nuoroda į Lietuvos Respubliko Kino įstatymą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415955&p_query=&p_tr2=2


Jei Jūsų netenkina mūsų parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigyto bilieto (-ų) galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.